joelleViolon

Geboren in België, begint Joëlle STRAUSS viool te studeren op 4-jarige leeftijd; later zal ze haar studies vervolledigen met zang en piano tot op het hoogste conservatoriumniveau.

Na haar diploma's behaald te hebben op Koninklijke Conservatoria in België, gaat haar belangstelling naar andere stijlen, zigeuner-, klezmer-, jazz-, en Oriëntaalse muziek, die ze bij de grootste meesters ontdekt en bijschaaft.

Zo studeert ze en treedt ze op, wereldwijd, met de beroemde Hongaarse zigeunerviolist Roby LAKATOS, met Alicia SVIGALS, de niet minder bekende violiste van de New Yorkse "Klezmatics"band, met Johan RENARD, jazzprofessor aan het Didier Lockwood Music Center van Parijs en met de jazzman en professor aan het Koninklijk Conservatorium te Brussel, Jean-Louis RASSINFOSSE, met Mohamed al MOKHLIS, de illustere Oriëntaalse violist.

Onder invloed van haar veelzijdige afkomst, haar reizen, haar ontmoetingen, haar multiculturele ervaringen, brengt haar levenswandel haar ertoe een unieke speelstijl te ontwikkelen, zeer specifiek en herkenbaar, gevoelig en tegelijkertijd bijzonder virtuoos.

Joëlle is permanent lid van de "Brussels Virtuosi"; ze treedt in trio op met Christophe Delporte, accordeon en Marc Grauwels, dwarsfluit alsook in duo met deze laatste, maar ook in andere formaties met optredens en artiesten van diverse pluimage: toneelspelers, muzikanten, dansers, rappers, zangers, perfomers… haar eclectisme en haar nieuwsgierigheid leiden haar ook naar de film.

Haar passie voor het zigeuners- en het klezmersgenre brengt haar in 2003 ertoe de Brusselse groep Joodse muziek "KRUPNIK" te vervoegen.
Daarmee neemt Joëlle de draad van de zang en van de vreemde talen terug op; de muziek van de taal heeft haar al altijd aangetrokken: Spaans, Frans, en Engels uit haar jeugd; daaraan voegt ze het Russisch toe, het Hebreeuws, het Ladino (de Judeo-Spaanse taal) en met Sonia PINKUSOWITZ verkent ze alle subtiliteiten van het "Yiddish".

Dank zij haar beheersing van viool en zang, verdedigt Joëlle met vuur een cultuur waarin ze weliswaar gedeeltelijk haar wortels terugvindt, maar waarmee ze vooral naar buiten wenst te treden om het te laten erkennen als muzikaal erfgoed verankerd in de XXIe eeuw. Ondanks haar jonge leeftijd, is ze al opgetreden in gans Europa, in Skandinavië, in het Midden-Oosten, in Afrika,in Azië en de Amerika's.
Joëlle STRAUSS werd in 2013 genomineerd voor de "Jean Pierre-Bloch prijs" van de Franse LICRA ( Ligue Internationale Contre le Racisme et l'Antisémitisme ) die artiesten en hun werk beloont voor hun bijdrage tot de rechten van de Mens.

Joëlle STRAUSS speelt op een uitzonderlijke viool van de bekende Franse vioolbouwer Jean-Baptiste VUILLAUME.